Hartwell 2022 Pics

Daniel Jackson 1st Place Angler 12.17 lbs
Jonathan Lee 2nd Place Angler 12.07 lbs
David Rogers 3rd Place Angler 11.52 lbs
Ken Lawhon 4th Place Angler 11.02 lbs
Ryan West 5th Place Angler 10.79 lbs
Bryan Gunter 6th Place Angler 10.40 lbs
Bill Batts 7th Place Angler 9.97 lbs
Bobby Johnson 1st Place Co-Angler 4.82 and Co-Angler Big Fish 2.24 lbs
Ethan Monk 2nd Place Co-Angler 4.09
Kipton Burba Angler Big Fish 5.33