Keowee 2022 Pics

Chris Jones 1st Place Angler 15.63 lbs
Darryl Halbert 2nd Place Angler 14.82 lbs and Angler Big Fish 4.90
Jad Willis 3rd Place Angler 13.60 lbs
Timothy Garrison 4th Place Angler 13.53 lbs
Reid McDowell 5th Place Angler 13.40 lbs
Jarrett Hughes 1st Place Co-Angler 7.80 lbs
Cayson Dorr 2nd Place Co-Angler 7.52 lbs
Richard McConnell 3rd Place Co-Angler 7.38 lbs
Jarrett Hughes with Co-Angler big fish, a 4.44 lb spot